Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga

Lokalizacja: Kielce
Inwestor: Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach
Budynek Nowej Filharmoni realizowany jest w ramach projektu
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach

<< Zobacz Projekty

      

 
Designed by BO © SML Inżynierowie i Architekci 1994. All rights reserved