Zbiornik wody Kiełpino

Lokalizacja: Gdańsk, Kiełpino
Inwestor: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Zbiornik wody realizowany wraz z przebudową przepompowni Migowo i budową magistrali
łączącej zbiornik wody Kiełpino z gdańskim systemem wodociągowym

 

<< Zobacz Projekty

  

 

 
Designed by BO © SML Inżynierowie i Architekci 1994. All rights reserved