Ekrany akustyczne przy ulicy Armii Krajowej w Gdańsku

Lokalizacja: Gdańsk
Inwestor: Miasto Gdańsk
Trasa W-Z jest jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych Gdańska
Docelowo dwujezdniowa droga ma połączyć centrum miasta z trójmiejską obwodnicą
Projekt realizowany we współpracy z BPBK S.A. w Gdańsku


   

 

 
Designed by BO © SML Inżynierowie i Architekci 1994. All rights reserved