Przystanki na trasie linii tramwajowej na Chełm w Gdańsku

Lokalizacja: Gdańsk, Chełm
Inwestor: Miasto Gdańsk
Projekt budowlany w systemie - Projektuj i Buduj - lider konsorcjum TORPOL S.A. Poznań
Projekt realizowany we współpracy z BPBK S.A. w Gdańsku


  

 

 
Designed by BO © SML Inżynierowie i Architekci 1994. All rights reserved