Wiadukt W1 tzw. "Łuk białostocki" w ciągu obwodnicy północnej

Lokalizacja: Białystok
Inwestor: Miasto Białystok
Projekt realizowany we współpracy z BPBK S.A. w Gdańsku
<< Zobacz Projekty


   
   

 
Designed by BO © SML Inżynierowie i Architekci 1994. All rights reserved