Budynek mieszkalno-usługowy

Lokalizacja: Gdynia, ul. Św. Piotra
Budynek mieszkalno-usługowy z parkingiem podziemnym.
Klinika medyczna w dolnych kondygnacjach.
Inwestor: prywatny

<< Zobacz Projekty


  
  
  

 
Designed by BO © SML Inżynierowie i Architekci 1994. All rights reserved