Zespół audytoriów Wydziału Humanistycznego
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
2001

Lokalizacja: Olsztyn
Inwestor: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zakres opracowania: projekt koncepcyjny

    

 

 
Designed by BO © SML Inżynierowie i Architekci 1994. All rights reserved