Hotel młodzieżowy
2003

Lokalizacja: Sopot
Inwestor: prywatny
Powierzchnia użytkowa: 462,5 m2
Zakres opracowania: projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy

   

 

 
Designed by BO © SML Inżynierowie i Architekci 1994. All rights reserved