Budynek Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
2002

Lokalizacja: Olsztyn
Inwestor: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Powierzchnia użytkowa: 6.067 m2
Zakres opracowania: projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy
<< Zobacz Realizacje

 
  
 

 
Designed by BO © SML Inżynierowie i Architekci 1994. All rights reserved