Zespół gastronomiczny
2009-2010

Lokalizacja: Jastarnia
Inwestor: prywatny
Powierzchnia użytkowa: 1080 m2
Zakres opracowania: projekt koncepcyjny

   

 

 
Designed by BO © SML Inżynierowie i Architekci 1994. All rights reserved