Analiza możliwości inwestycyjnych z koncepcją zagospodarowania terenu
dla 150-metrowego wieżowca
2008

Lokalizacja: Gdańsk, ul. Wiosny Ludów
Inwestor: Golden Trade II
Parametry projektowanej zabudowy:
- powierzchnia całkowita obiektu: 51 186 m2
- wysokość budynku - 140 m
- ilość kondygnacji - 42 + 3 podziemne (parkingi)

Zakres opracowania: studium urbanistyczno-krajobrazowe z koncepcją architektoniczną zabudowy w 2 wariantach:
z mostem wysokowodnym i zwodzonym

      

 
Designed by BO © SML Inżynierowie i Architekci 1994. All rights reserved