Most przez rzekę Wisłę
2009

Lokalizacja: Toruń
Inwestor: Miasto Toruń
Projekt realizowany we współpracy z biurem KONTRAKT w Gdańsku
Zakres opracowania: projekt koncepcyjny, budowlany, wizualizacje, animacje, materiały promocyjne
<< Zobacz Realizacje

<< Zobacz film

    

 

 
Designed by BO © SML Inżynierowie i Architekci 1994. All rights reserved