Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna nowego zagospodarowania
rynku w Pucku
2006

Lokalizacja: Puck
Inwestor: Miasto Puck
Projekt konkursowy
Zakres opracowania: projekt koncepcyjny
Praca konkursowa - II miejsce. Konkurs organizowany na zlecenie Burmistrza Miasta Pucka

    

 

 
Designed by BO © SML In┐ynierowie i Architekci 1994. All rights reserved