Kładka pieszo-rowerowa nad torami Szybkiej Kolei Miejskiej
2007

Lokalizacja: Gdyni, Redłowo
Inwestor: Miasto Gdynia
Projekt realizowany we współpracy z BPBK S.A. w Gdańsku
Zakres opracowania: projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy
<< Zobacz Realizacje

W XXI edycji konkursu "Budowa Roku" organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa przyznano nagrodę II stopnia dla kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską,
łączącą Al. Zwycięstwa z ul. Łużycką w Gdyni
Projekt kładki został wykonany przez projektantów BPBK: mgr inż. arch. Jacka Śliwińskiego (architektura)
oraz mgr inż. Mirosława Wałęgę (konstrukcja)

 

  

 

 
Designed by BO © SML Inżynierowie i Architekci 1994. All rights reserved