Budynek wielorodzinny
2009-2010

Lokalizacja: Wejherowo
Inwestor: Janssen & Phillips Development
Powierzchnia użytkowa: 3423 m2
Zakres opracowania: projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy
Obiekt w realizacji

  

 

 
Designed by BO © SML Inżynierowie i Architekci 1994. All rights reserved