Budynek mieszkalno-usługowy
2010-2011

Lokalizacja: Gdynia, ul. Św. Piotra
Inwestor: prywatny
Powierzchnia użytkowa: 2914 m2
Ilość kondygnacji: nadziemnych - 6, podziemnych - 1
Zakres opracowania: projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy
<< Zobacz Realizacje

  

 

 
Designed by BO © SML Inżynierowie i Architekci 1994. All rights reserved