Dom jednorodzinny
2010

Lokalizacja: Gdańsk, Osowa
Inwestor: prywatny
Powierzchnia użytkowa: 311 m2
Zakres opracowania: projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy
Obiekt w realizacji

  

 

 
Designed by BO © SML Inżynierowie i Architekci 1994. All rights reserved