Dom jednorodzinny
2010

Lokalizacja: Lublewo
Inwestor: prywatny
Powierzchnia użytkowa: 250 m2
Zakres opracowania: projekt koncepcyjny

  

 

 
Designed by BO © SML Inżynierowie i Architekci 1994. All rights reserved