SML Inżynierowie i Architekci jest firmą oferującą pełny zakres usług projektowych i inżynierskich w budownictwie. Firmę tworzy zespół architektów i inżynierów skupiony wokół mgr inż. architekta Jacka Śliwińskiego. Firma działa na rynku projektowym nieprzerwanie od 1994 roku.


Ponad dwudziestoletnia praktyka owocuje wiedzą i doświadczeniem w opracowywaniu i koordynacji wielobranżowych przedsięwzięć projektowych dla inwestycji o bardzo różnym, nierzadko wysokim stopniu złożoności. Mamy doświadczenie w projektowaniu inwestycji o każdej skali i funkcji.


Naszym celem jest zapewnienie klientom wszelkiej pomocy i udogodnień w trudnym okresie trwania inwestycji: od konsultacji i wstępnego procesu projektowego do odbiorów końcowych. Pomagamy naszym klientom w załatwianiu wszelkich pozwoleń i uzgodnień, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, zajmujemy się weryfikacją przydatności terenów dla potrzeb budowy oraz oceną stanu technicznego i prawnego obiektów. Prowadzimy również nadzory inwestorskie oraz inwestorstwo zastępcze. Proponujemy również konsultacje i wsparcie w kwestiach reklamy i promocji inwestycji.


Zatrudniamy wykwalifikowanych architektów i konstruktorów oraz współpracujemy z wieloma doświadczonymi pracowniami branżowymi. W chwili obecnej nasz zespół składa się z kilku stałych projektantów, w tym wysokiej klasy architektów, inżynierów budowlanych i inspektorów nadzoru, oraz licznej grupy współpracujących przedstawicieli różnych branż.


Pracownia jest w pełni skomputeryzowana i wyposażona we wszelkie systemy wspomagające projektowanie, posiada własne serwery, korzysta z bezpiecznych technik składowania i archiwizacji danych, poczty elektronicznej i internetu. Bogate archiwum i biblioteka najnowszych materiałów i urządzeń budowlanych służą zarówno architektom jak i klientom.

 
Designed by BO © SML Inżynierowie i Architekci 1994. All rights reserved