Pracownia projektowa SML Inżynierowie i Architekci oferuje pełny zakres usług projektowych i inżynierskich:

  • projektowanie we wszystkich branżach i specjalnościach
  • przygotowywanie dokumentacji i procedur przetargowych
  • uzyskiwanie pozwoleń i uzgodnień
  • opracowania promujące dla inwestycji - wizualizacje, animacje, foldery...
  • nadzory inwestorskie i autorskie
  • konsultacje w dziedzinie projektowania i zagospodarowania przestrzennego

Projektowaniem architektonicznym zajmuje się nasza pracownia. Natomiast projekty innych branż opracowywane są przez współpracujących z nami podwykonawców:

  • konstruktorów
  • inżynierów sanitarnych
  • inżynierów elektryków

lub są podzlecane firmom zewnętrznym.

Zatrudniamy również specjalistów uzgadniających nasze projekty pod względem sanitarnym, bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej.
Opracowujemy projekty studialne i koncepcje do wystąpień o warunki zabudowy dla małych i dużych inwestycji. Podejmujemy się projektów rozbudowy oraz przebudowy wszelkich budynków, także zabytkowych. Dzięki współpracy z wieloma firmami zapewniamy doradztwo przy wyborze technologii, materiałów i wykonawców.

Oferujemy  usługi  w  szerszym zakresie niż  architektura:  proponujemy również konsultacje
i wsparcie w kwestiach reklamy i promocji inwestycji.
 
Designed by BO © SML Inżynierowie i Architekci 1994. All rights reserved